Samenwerking

 

Dieet & Co werkt samen met HKN Chronische Zorg. De meeste huisartsen in de kop van Noord-Holland maken deel uit van de zorggroep HKN Chronische Zorg. Binnen de zorggroep maken zij afspraken met elkaar, de zorgverzekeraar en andere gespecialiseerde zorgverleners over de zorg aan patiënten op het gebied van diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgprogramma.

 

  

Dieet & Co is verantwoordelijk voor de dieetadvisering binnen het multidisciplinaire team van ORTHOVISIO. Een tweedelijns revalidatiecentrum gevestigd aan de Piet Ottstraat 1 in Schagen. Doel van dit nieuwe centrum is om krachten te bundelen en hoogwaardige (para)medisch specialistische zorg onder één dak samen te brengen. Denk hierbij aan revalidatie, orthopedie, fysiotherapie, ergotherapie, mensendieck, psychologie, maatschappelijk werk, diëtetiek, logopedie, pijnbehandeling en sport medisch advies.

 

 Netwerk Oncologische Zorg

Dieet & Co is aangesloten bij het Netwerk Oncologische Zorg: In het Netwerk Oncologische Zorg van Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland werken gespecialiseerde fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, case managers, oncologisch verpleegkundigen en specialisten nauw samen om de patiënten de best mogelijke zorg te geven. Iedere zorgverlener binnen het netwerk heeft zich gespecialiseerd in oncologische problematiek.